Thursday, February 14, 2008

PENDEDAHAN EKSKLUSIF
BAHAYA ANCAMAN TAKFIR PELAMPAU AL-WAHHABIYYAH


Buktinya :

Kitab Min Masyahir al-Mujaddidin Fi al-Islam : Shaykh al-Islam Ibn Taimiyyah & Shaykh al-Islam Muhammad bin Abd al-Wahhab, Dr Soleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, 1408H,
Cet : Riasah al-Ammah al-Idarat al-Buhuth al-Alamiyyah Wa al-Ifta' Wa al-Dakwah Wa al-Irsyad, Riyadh, Arab Saudi


Fokus : Perenggan Ke-5 :

“Golongan al-‘Asya’irah dan al-Maturidiyyah bertentangan dengan (metodologi) Para Sahabat, al-Tabi’in dan Imam Mazhab Empat dalam kebanyakkan masalah I’tiqad (Akidah) dan Usul Agama. Lantaran itu mereka tidak berhak untuk di gelar Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mereka (‘Asya’irah dan al-Maturidiyyah) bukan sekadar bertentangan dengan Syeikh al-Islam sahaja. Tetapi mereka turut menyalahi Umat Islam dan Para Ulamak yang berjalan (berpegang) kepada metodologi al-Salaf.”

KESIMPULAN :

1) Bukti akademik ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Dr Soleh Fauzan (salah seorang Pemuka Wahhabiyyah Arab Saudi) mendakwa akidah golongan ‘Asya’irah dan al-Maturidiyyah bukan warisan dari Sahabat, Tabi’in dan Mazhab Empat. Ertinya Akidah mereka bukan lagi dari Akidah Islam. Ini kerana sumber Akidah Islam di ambil dari mereka. Subhanallah!

2) Jika Akidah ‘Asyairah dan al-Maturidiyyah menyalahi Umat Islam dan Para Ulamak Salaf serta Imam Ibn Taimiyyah ertinya secara automatik kenyataan ini mengeluarkan mereka dari Islam tercinta. Inilah sebahagian dari fitnah Agama. Allah Allah!


“KASIHI UMAT INI"

"JAUHI BAHAYA TAKFIR PELAMPAU WAHHABIYYAH”


No comments:

Visit Bil.