Sunday, February 17, 2008

AHLI SUNNAH SEPAKAT MENOLAK FAHAMAN TABDI' DAN TADHLIL
AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
SEPAKAT MENOLAK DOKTRIN TABDI’ & TADHLIL
Kitab : IMAM ABDUL QAHER BIN THAHIR AL-BAGHDADI (W 429H – 1037M)
EDARAN : MUHAMMAD ALI BAIDHUN, CETAKAN DAR AL-KUTUB AL-‘ILMIYYAH, 1997,hlm 283-284, BAYRUT: LUBNAN
Fasal Ke-3

Dari Fasal-fasal dalam Bab ini
Penjelasan tentang Usul yang disepakati secara Ijmak oleh Golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah (Seterusnya Imam Abd Qaher al-Bagdadi menyenaraikan 15 Usul Ahl Sunnah Wal Jamaah).

Fokus Perenggan Ke-2 :

Imam Abd al-Qaher bin Thaher al-Baghdadiy mengatakan : “Inilah Usul yang disepakati oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah berdasarkan kaedah-kaedahnya (yang ditetapkan). Dan mereka menghukum sesat golongan yang menentang usul yang disepakati ini. Dan dari setiap rukun ini terdapat beberapa masalah Usul dan beberapa masalah furuk. Dan mereka bersepakat dengan Ijmak tentang Usul. Boleh jadi mereka berselisih pendapat dalam sesetengah dari masalah furuk. Dan perselisihan furuk itu sesekali tidak diwajibkan untuk dihukum sesat atau fasiq.”

KESIMPULAN :

DOKTRIN WAHHABIYYAH YANG MENYESATKAN UMAT ISLAM BERASASKAN PERKARA FURUK SPT : TALAFFUZ NIAT, MEMBACA BASMALAH, SAPU WAJAH SLPS SOLAT, WIRID, ZIKR JAMAAH, TAHLIL, TALQIN, QUNUT SUBUH, YASIN MLM JUMAAT DAN LAIN-LAIN.. BERTENTANGAN DENGAN USUL AHLI SUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR.
GEJALA INI TIDAK PERNAH BERLAKU DI ZAMAN NABI SAW, PARA SAHABAT, TABI'IN DAN DIKALANGAN IMAM MAZHAB YANG MUKTABAR. BAHKAN MULA DIPOPULARKAN OLEH FAHAMAN YANG MENDAKWA DIRI MEREKA SEBAGAI SALAFIYYAH. HAKIKATNYA, MEREKA ADALAH SALAFIYYAH AL-WAHHABIYYAH.

KESESATAN GOLONGAN PELAMPAU WAHHABIYYAH BOLEH DITENTUKAN DENGAN KAEDAH AKADEMIK YANG JELAS. IAITU MANA-MANA ALIRAN YANG MENGKAFIRKAN @ MEMBID'AHKAN UMAT ISLAM BERASASKAN PERKARA FURUK DIKIRA BERTENTANGAN DENGAN USUL INI. TERNYATA, DOKTRIN MEREKA MENYELEWENG DARI LANDASAN YANG BENAR. WALLAHU’ALAM

JUSTERU, KATAKAN TIDAK PADA GOLONGAN YANG SUKA MEMBID’AH DAN MENYESATKAN UMAT ISLAM DENGAN PERKARA FURUK’. WALLAHU’ALAM

No comments:

Visit Bil.