Tuesday, December 23, 2008

FAHAMAN TAJSIM MODERN
Kita perlu berhati-hati dengan sikap sesetengah penulis yang cuba mengetengahkan pemikiran Tajsim ke dalam masyarakat. Di peringkat permulaan penulisan, sememangnya mereka membicarakan isu agama berbentuk umum. Namun, apabila sudah mendapat nama dan menjadi terkenal, mereka mula mengorak langkah untuk menyampaikan fikrah akidah yang berbentuk Tajsim pula. Iaitu dengan membicarakan nas-nas mutsyabihaat yang menunjukkan Allah SWT zahirnya menyerupai makhluk. Mereka menerimapakai ketentuan zahir itu tanpa sebarang pertimbangan dengan nas-nas atau melalui kaedah bahasa arab yang sepatutnya. Atau tidak merujuk ulamak muktabar. Mereka juga mendakwa nas-nas mutasyabihhat (ayat @ hadith) yang memaksudkan erti yang zahir perlu diimplementasi secara zahir juga walaupun zahirnya nas berkenaan menujukkan Allah bersifat seperti makhluk. Seperti Allah berjisim, beranggota, duduk di atas Arasy dan lain-lain. Mereka mendakwa inilah sebahagian dari sifat Khabariyyah.

Lihatlah dengan mata hati yang suci terhadap apa yang diutarakan oleh Dr Aidh Abdullah al-Qarnie dari Arab Saudi yang popular dgn bukunya : Jangan Bersedih dalam hal ini. Buku asal diterjemahkan di Indonesia. Tetapi menyusup masuk ke negara kita dengan judul baru. Khulasahnya, walau judul baru boleh diterima tetapi isinya pula satu kelainan dari akidah Islam. Bukankah ini seni tajsim yang halus untuk merosakkan akidah umat ini.

Jika tuan/puan membuat kajian terhadap kepercayaan yahudi, kristian atau hindu sememangnya mereka percaya bahawa Tuhan mereka duduk diatas langit (Arasy), ada muka, tangan, kaki, telapak tangan, telapak kaki, betis, paha, kepala, mulut, bibir DLL. Subhanallah dari apa yang mereka sifatkan.

Soalnya, apakah intisari akidah yang diutarakan penulis diatas adalah akidah SalafusSoleh. Ternyata, tidak sama sekali. Sebenarnya, akidah Para Nabi A.S , para sahabat, tabi-ien dan para ulamak jelas merupakan akidah tanzih. Ia jelas berbeza dgn doktrin Yahudi, kristian mahupun hindu. Justeru, para ulamak muktabar sudah melarang kita dari bertindak memvisuallisasikan Allah dgn zahir nusus mutasyabihaat. Buktinya, Imam al-Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim, hlm 19 juz 3, Cet Dar Ihya Thurath al-Arabiy, Bayrut mengatakan : "Sesungguhnya Maha Suci Allah daripada berjisim, berpindah, mengambil ruang @ bertempat. Ini kerana Maha Suci Allah dari menyerupai makhluk."

Imam al-Bajuri di dalam Tuhfatul Murid Syarh Jaurah Tauhid hlm 98 menjelaskan : "Adalah menjadi pegangan Ahl Sunnah dari kalangan Salaf dan Khalaf bersepakata bahawa wajib mentakwil nusus mutasyabihaat yang zahir bagi menjauhkan Allah dari maksud nusus zahir tersebut. Kaedah ini disepakti oleh Ahli Haq dan lain-lain. Maka sebaiknya bagi kita ialah menggunakan pendekatan ulamak muktabar ketika berinteraksi dengan nusus mutasyabihaat agar kita tidak terlibat dengan budaya mentajsimkan Allah mengikut tafsiran bebas tanpa ilmu. Hindarkan diri anada dari pemikiran Tajsim modern. Allah yahdina ila sawa' al-Sabiil. Barakallahu fikum.

Sunday, December 21, 2008

TAHDZIR AKIDAH TAJSIM

AKIDAH TAJSIM ialah satu fahaman akidah yang mempercayai bahawa Allah SWT memiliki anggota badan dan bersifat sebagaimana keterangan ayat mutasyabihaat yang zahir. Tetapi dlm masa yang sama mereka menafikan Allah dari menyerupai makhluk. Mereka tidak mengaku mentajsimkan Allah (mengkhayalkan Allah). Bahkan mereka mendakwa inilah akidah Salafusoleh @ Ahli Sunnah Wal Jamaah. Padahal ia adalah manifestasi Akidah Tajsim yang setara dengan akidah yahudi, Hindu dan Kristian. Tetapi cuba dimplementasikan ke dalam Islam. Prinsip ini kemudiannya dipopularkan oleh sebahagian dari pendakwah Wahhabiy ghuluw. Apapun, sila ikuti penjelasan Ibn al-Jauzi al-Hambali (bukan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah) dalam hal ini :


Imam Ibn al-Jauzi al-Hanbali (w597H) mengatakan : “Aku melihat golongan dari mazhabku membicarakan tentang usuluddin secara tidak benar. Mereka diwakili oleh 3 orang tokoh : Abu Abdullah al-Hassan bin Hamid bin Ali al-Baghdadi, rakannya Qadhi Abu Ya’la Muhammad Bin Hussain al-Farra al-Hanbali dan Abu Hassan Ali bin Ubaidillah bin Nasr al-Zaghuni (w527). (Biografi ketiga tokoh ini ditahkik oleh Imam al-Muhaddith al-Kautsari dlm ualasan beliau terhadap kitab Imam Ibn al-Jauzi ini)
Imam Ibn al-Jauzi berkata lagi : "Mereka menulis kita yang membicarakan (pendapat) mazhab. Dan aku telah melihat mereka turun ke martabat awam. Lalu memperlakukan Sifat Allah mengikut apa yang mampu dirasa oleh panca indera (iaitu mengkhayalkan Allah dengan sifat-sifat makhluk). Lalu kedengaranlah mereka melaungkan : "Allah SWT mencipta Adam atas gambaranNya. Mereka menetapkan bagi Allah ada muka sbg sesuatu yang menumpang di Dzat). Bagi Allah ada dua mata, dua bibir, dua gigi geraham, wajah yang bercahaya, dua tangan, dua telapak tangan, jari jemari, ibu jari, dada, dua paha, dua betis dan dua kaki.”

Sesetengah mereka mengatakan : “Kami tak mendengar Allah mempunyai kepala.” Sesetengah mereka pula berkata : “Harus bagi Allah menyentuh dan disentuh dan mendekatkan DzatNya kepada hambaNya. Sesetengah mereka pula mendakwa : “Allah itu bernafas. Kemudian mereka (Ahli Tajsim al-Hambali) mendekati masyarakat awam dengan mengatakan : “Ia (sifat-sifat Allah itu) bukan sebagaimana yang kamu bayangkan.”

Padahal zahir ucapan diatas adalah sesuatu yang diketahui. Zahir ucapan ini adalah dari anggotan anak adam. Dan sesuatu itu boleh ditanggung atas hakikatnya jika memungkinkan. (Ini adalah sesuatu yang tidak memungkinkan) Kemudian mereka menyempitkan diri dengan pemikiran Tasybih (menyerupai Allah dengan makhluk) Dan menafikan dari menyandarkan Allah dengan sifat2 yang sedemikian. Lalu mereka berkata : “Kami adalah Ahli Sunnah. Sedangkan ucapan mereka secara jelas adalah Tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk). Dan segelintir masyarakat ada yang terpengaruh dengan mereka.”

Aku telah menasihati pendakwah dan pengikut mereka : “Wahai ashab al-Hanbaliyyah, kamu adalah golongan penukil Hadis Nabi SAW. Imam kamu adalah Imam Ahmad Bin Hanbal yang mengatakan : “bagaimana kamu memperkatakan sesuatu yang aku tidak memperkatakannya.”


Imam Ibn al-Jauzi berkata lagi : "Jagalah diri kamu dari melakukan bid’ah yang bukan dari asas mazhab ini (Hambali). Kamu bicarakan hadis (al-Sifat) dan ditanggungkan hadis berkenaan secara zahirnya. Sedangkan zahir lafaz kaki itu adalah anggota. Ini kerana jika golongan Kristian mendakwa Isa adalah Ruhullah, mereka percaya bahawa Allah SWT itu bersifat dengan roh yang menjelma di dalam tubuh Maryam. Jika sesiapa yang mendakwa : "Allah bersemayam dengan DzatNya maka sesungguhnya dia telah menjadikan Allah sesuatu yang terkesan dengan pancaindera. Dan sewajarnya sesuatu yang zahir itu tidak ditetapkan (sebagaimana) menurut penjelasan akal yang sihat.” - Imam Ibn al-jauzi al-Hambali, Daf'u Syubah al-Tasybih, edit : Syeikh Hassan bin Ali al-Saqqaf, 1991, Cet Pertama, Dar Imam al-Nawawi : Jordan, hlm 97-102.


Wednesday, December 17, 2008

PROTAZ PROMOSI BABI


Fahaman ekstrem Wahhabiy tanahair semakin ketara apabila salah seorang dari pendakwah yang mendakwa dirinya bermanhaj Salafi begitu mudah memberikan fatwa berkaitan dengan kepenggunaan barangan dari babi. Buktinya, di dalam emailnya, ketika menjawab soalan dari forumer berkaitan babi, beliau menukilkan kata-kata seperti berikut :


"Ya , saya ada guna produk khinzir..." Kemudian Juruterbang Salafi ini berkata lagi : "..saya tak tahu betul atau tidak. Kalau betul tak mengapa." Seterusnya, beliau berkata lagi : "Demikian juga saya pernah makan menggunakan pinggan Noritake Bone White. Orang kata ia dibuat dari tulang khinzir...."Ulasan :


1) Melalui keterangan diatas jelas kepada kita bahawa protaz yang mendakwa dirinya bermanhaj Salafi ini rupaya tidak tahu (jahil) hukum hakam agama berkaitan dengan najasah. Ketahuilah bahawa Babi dan anjing merupakan najis mughallazah (najis berat). Rujuklah kitab-kitab Feqah muktabar.


2) Beliau bukan sekadar tidak mengetahui status najasah berkenaan. Tetapi beliau turut jahil dengan kulit babi dan pinggan Noritake Bone White berkenaan. Jika kita mengikut paparan JAKIM anda akan jawapan seperti berikut :


KEMUSYKILANNYA: Adakah pinggan mangkuk bone china ini tergolong sebagai najis memandangkan bahan buatannya mungkin daripada habu tulang babi dan habu haiwan yang tidak disembelihkan. Adalah menjadi mustahil untuk samakkan pinggan mangkuk ini..


Jawapan : Panel berpendapat adalah lebih baik tidak membeli dan menggunakan pinggan atau mangkuk dan barangan yang diperbuat daripada bahan-bahan tersebut kerana jelas diperbuat daripada tulang babi atau tulang binatang yang tidak disembelih.. Status : Selesai - Paparan Web. . Nombor Rujukan : PANEL SJAI 220807 Tarikh Selesai : 22/08/2007 11:46 AM


Kesimpulannya, seorang protaz yang jahil perlu bertanya untuk menyelesaiakan urusan agama yang berkaitan dengan dirinya. Keadaan ini lebih baik bagi beliau dari terus mengeluarkan fatawa yang mengelirukan tentang kepenggunaannya sendiri. Apatah lagi sewenang-wenangnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Saya bukan hendak menuduh, tetapi menghalal apa yang diharamkan Allah yang boleh diketahui secara ma'lum min al-din bid dharurat. Ia tidak boleh dijahili oleh sesiapapun. Kejahilan kpd perkara asas ini tidak dimaafkan syarak.


3) Paling malang terhadap protaz ini ialah dengan kejahilannya dia ingin menetapkan hukum. Hal ini terbukti dengan katanya : "Kalu betul, tak mengapa." Perkataan ini secara dilalah nasnya menerbitkan hukum. Hukum yang diterbitkan dari istilah 'tak mengapa' adalah harus. Ertinya menggunapakai kulit babi dan pinggan mangkuk yang diperbuat dari tulang babi @ binatang tidak disembelih adalah harus mengikut pendapatnya. Masya Allah. Bukankah tulang binatang yang tidak disembelih @ ain khinzir itu diharamkan secara ijmak utk diambil manfaatnya.


4) Kesan dari 'keharusan' pada produk babi ini juga menjustifikasikan kpd kita bahawa beliau secara selamba mengaku terlibat dengan kepenggunaan yang haram. Bahkan turut mempromosi kepenggunaan sedemikian dalam emailnya itu. Masya Allah. Inikah metod perjuangan Salafi yang dilaungkan. Bukankah anda sebelum ini bertugas sebagai juru terbang yang membawa pramugari yang bertelanjang dan arak ke serata dunia. Apakah dunia ini masih belum menginsafkan anda? Sepatutnya, anda sedar akan kesalahan ini. Kembalilah kepangkuan Allah dengan bertaubat serta mentahzirkan ummat ini dari terlibat.


5) Cuba saudara cari ayat-ayat al-Qur'an @ hadis, atsar mahupun amalan Salafus Soleh yang mengharuskan kita mengambil manfaat dari ain babi. Jika tiada, ternyata saudara sebenarnya bukan memperjuangkan prinsip salafi. Sebaliknya cuba mengelirukan ummat ini dengan jenama Salafi kerana saudara secara terang-terangan mengharuskan penggunaan ain babi. Sekaligus mempromosi sesuatu ketentuan yang bertentangan dengan Islam. Dan cuba melarikan ummat ini dari aperaturan jelas agamanya. Oleh itu, Saya kira, saudara masih tidak cukup syarat dari seorang juruterbang ingin menjadi Ustaz. Dan saudara tidak pula bermetod salafi sebenar dalam hal ini. Para pembaca pula perlu menjauhi pandangan ekstrem sebegini kerana ia bertentangan dengan prinsip kebenaran Ahli Sunnah Wal Jamaah.


6) Saya sudah lama ingin bertemu secara langsung bagi membicarakan beberapa pertuduhan saudara ke atas saya. Jika saudara berkesempatan, hubungilah saya untuk kita berbincang dalam kes-kes yang saudara anggap saya sebagai syiah yang sesat, menyeleweng, wahhabiy dan sebagainya. Hubungi : Zamihan al-Ghari : 012 2465518.

Wednesday, December 3, 2008

BAHAYA FIKRAH TAKFIR!


Bekas Mufti Perlis, Dr MAZA di dalam artikel Bicara Mufti yang disiarkan Utusan Malaysia bertarikh 9/9/2007 pernah menulis :


"Dunia Islam yang sepatutnya menerajui tamadun pembangunan insan dan kebendaan telah mundur dan hilang peranan. Hasil dari hilangnya identiti diri iaitu akidah yang murni yang menjadi asas tamadun umat, maka hilanglah tamadun kita yang pernah dibina. Bahkan sebahagian masyarakat Islam hidup dalam kesyirikan dan khurafat yang tebal. Lihat sahaja apa yang wujud di Indonesia, Mesir dan Morocco dan seumpama mereka. Mereka bukan sahaja ketinggalan zaman, mereka juga ketinggalan Islam yang tulen. Kepercayaan kepada tangkal-mangkal, bomoh, tahyul, khurafat wali-wali dan seumpamanya menguasai sebahagian masyarakat umat ini. Walaupun mereka mendakwa diri mereka Muslim, namun benteng akidah telah pun mereka hancurkan." rujukan : my/utusan/info.asp?y=2007&dt=0909&pub=utusan_malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm&arc=hiveUlasan :


1) Jika anda mengamati tulisan ini secara teliti anda akan dapati satu kenyataan berbahaya dari beliau dengan katanya: "Bahkan sebahagian dari masyarakat Islam hidup dalam kesyirikkan dan khurafat yang tebal (samada) di Indonesia, Mesir dan Morocco. Mereka bukan sahaja ketinggalan zaman. Mereka juga ketinggalan Islam yang tulen." Dalam kenyataan ini, Dr Maza secara jelas mengklasifikasikan 'sebahagian' dari umat Islam di negara berkenaan hidup dlm keadaan syirik dan khurafat yang tebal. Secara tidak langsung, beliau mengkafirkan umat Islam yang dimaksudkan. Jika tuan/puan menghitung bilangan umat Islam dari negara berkenaan. Entah berapa juta umat Islam yang dikafirkan oleh Mufti Glamour ini atas tuduhan mengamalkan syirik dan khurafat yang tebal. Pendek kata, mudahnya kita hendak mengeluarkan umat ini dari keislaman mereka. Wana'u zubillah.2) Benarkah 'sebahagian' umat Islam di Indonesia, Mesir dan Morocco berada dlm keadaan syirik dan khurafat yang tebal dan menghancurkan 'benteng' akidah mereka. Atau dek kerana mereka tidak semetodologi memahami agama sebagaimana metodologi permikiran yang diperjuangkan Dr MAZA dan kroninya.? Saya kira, jika pembaca ingin mengkaji tuduhan ini Dr Asri, saudara pembaca boleh mendapatkan data-data yang berkaitan dari kedutaan negara berkenaan. Jika tuduhan ini disampaikan kepada kedutaan Indonesia, Mesir atau Morocco..agak berpeluh juga Wisma Putra nak menjawabnya. Dan dikhuatiri Dr MAZA sendiri boleh didakwa atas kenyataan 'takfirnya' itu.3) Walau menulis MA dan PHD dalam bidang hadis, mantan Mufti Perlis tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam di bidang akidah. Namun begitu, beliau agak 'galak' menulis dalam pelbagai bidang. Silakanlah. Tetapi beliau nampaknya tidak berhati-hati dalam soal ini. Malahan begitu selesa menulis dan menuduh sebahagian besar umat Islam berada dalam keadaan syirik dan khurafat yang tebal. Sebenarnya, jika kita menelusuri sejarah teknik seperti ini adalah lahir dari metodologi Khawarij. Dan diakhir zaman ia diwarisi pula oleh golongan Wahhabiy Ekstrem.4) Sememangnya, unsur pencemaran dan penyelewengan akidah itu ada di negara umat Islam dan masyarakatnya. Tetapi peratusan agak sedikit dan peranan pembendungannya dimainkan oleh pemerintah di bawah agensi agama. Merekalah yang bertanggungjawab membasminya.Tidak semestinya jika ada perbuatan syirik, khurafat, sesat DLL dlm masyarakat ..ia terus diletakkan keatas 'sebahagian' umat Islam pd sesebuah negara berkenaan. Sebagai contoh : Kemunculan ajaran sesat di Malaysia spt Ajaran Amad Laksamana, Ayah Pin, Hj Kahar, Mariam Nabi Palsu...tidak bermaksud 'sebahagian' rakyat Msia berada dlm kesesatan. Sebabnya kalimah sebahagian itu memaksudkan jumlah bilangan yang ramai. Bayangkan ia sebahagian dari 26 juta rakyat Muslimnya 60%. Berapa juta pula bilangan Muslim yang hendak dituduh sebagai sesat dan khurafat? Bukankah ini satu kenyataan yang amat ekstrem.


5) Jika anda sedar bahawa DR MAZA berasalah dalam tuduhan takfir umat Islam ini, anda sewajibnya tidak berpegang kepada pendapatnya yang batil ini. Kerana jika anda masih fanatik dgn pendapat ini.. beerti ..anda juga setuju dengan pentakfiran yang dipromosinya. Na'u zubillah min zalik.


6) Saya juga seorang yang menentang perkara bid'ah dholalah, syirik, khurafat dan sesat. Dan bukan untuk menotali kempen Dr MAZA 100%. Tetapi paparan ini menuntut kita supaya bersikap teliti dalam mengeluarkan kenyataan berhubung perkara syirik, bid'ah, sesat, khurafat DSB. Kerana ia berkait rapat dengan penentuan akidah umat Islam. Dikhuatiri, anada menganggapnya sebagai malan syirik beradasarkan metodologi anda. Tetapi tidak dianggap sedemikian pada pandangan ulamak @ pemerintah yang lain. Maka berhati-hatilah saudara.Bukankah sikap berhati-hati itu lebih baik, lebih warak dan lebih bertaqwa. Wallahu'alam.

Visit Bil.

 

blogger templates 3 columns | Techzilo