Sunday, July 18, 2010

PATUHI FATWA KEBANGSAAN

Fatwa muktamad tentang ESQ


Isu ESQ bukanlah isu terbesar @ paling besar. Sebaliknya ia merujuk kepada kandungan pemikiran dan pelaksanaan modul latihan pembangunan insan untuk meningkatkan karekteristik seseorang. Jika di ILIM, ia mirip kepada Kursus Bina Insan @ Kursus Bina Taqwa untuk pegawai Kerajaan, Institusi mahupun sekolah. Pelaksanaan kursus berteraskan latihan Islam amat diperlukan memandangkan sebelum ini kita banyak menikmati modul latihan berasaskan hindu, kristian, sekular, liberal @ orientalis samada bercorakkan hiburan, semangat kendiri, berpasukan mahupun politik kenegaraan.
Usaha ESQ 165 untuk mewujudkan suasana latihan berteraskan Islam memang layak dipuji. Malangnya, atas sedikit kesilapan, kekurangan dan berbeza tafsiran ia dilihat sesetengah pihak sebagai boleh membawa penyelewengan akidah. Walhal keputusan dikalangan Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada masa tu belum muktamad. Di samping itu, ulasan sesetengah agamawan lebih banyak mengundang keraguan berbanding pencerahan.Bahkan lebih merancukan keadaan.
Bagi saya, terdapat beberapa elemen yang memerlukan dasar penelitian mendalam terhadap ESQ :
1) Kajian terhadap ESQ perlulah berdasarkan kepada kajian keperpustakaan (tekstual), kajian lapangan, temubual dan soalselidik. Semua ini penting bagi menjustifikasikan dapat kajian yang berwibawa dan komprehensif.
2) Istilah yang digunakan seperti : Suara Hati (inner self), God Spot (akal mencari Tuhan), kemerdekaan berfikir dan lain-lain memerlukan huraian dari penutur dan kefahaman alumninya. Aspek ini penting supaya ada kesinambungan antara lafaz, penggunaan istilah dan tingkat kefahaman alumni. jika istilah ini dinilai secara tekstual sahaja nescaya ia mengundang pelbagai tafsiran sekaligus membuahkan natijah yang berbeza.
3) Jika benar ada perubahan terhadap modul latihan ESQ ia menunjukkan pihak ESQ bersikap optimis dengan semua teguran. Bahkan berusaha untuk menambahbaik nilai persembahan dari semasa ke semasa agar selari dgn tuntutan syarak. Jarang2 didapati syarikat berorientasikan pembangunan latihan menerima pakai khidmat Panel Penasihat Syarikat dlm soal ini. Hatta jika orang bukan Islam, sesat @ murtad sekalipun...jika mereka datang kepada anda untuk menerima teguran dan nasihat maka adalah anda tetap melabel seseorang itu sebagai kafir, sesat @ murtad. Fikirkanlah.
4) Kita memerlukan penyeragaman fatwa dan seorang Mufti Besar Malaysia bagi memantapkan pengurusan Hal Ehwal Islam di negara kita. Selain berperanan menasihati Kabinet, Mufti Negara juga bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal ehwal teras pengurusan Islam termasuk memperkasakan pengurusan fatwa. Ia bukan sekadar mensistematik pengurusan tetapi turut melonjakkan malaysia sebagai sebuah negara umat Islam yang lebih mampan. Tanpa Jabatan Mufti Negara, kita akan melihat satu demi satu percanggahan fatwa terus berlaku tanpa penyelesaian dan membinggungkan awam.
5) Saya sendiri cenderung kepada keputusan Majlis Fatwa sebagai keputusan yang lebih cermat dan berhati-hati dari kalangan majoriti ulamak di negara ini. Malahan pandangan juga turut mengambil kira pandangan sejagat seperti Majlis Ulamak Islam Indonesia (MUI), Nahdatul Ulamak (NU) dan Muhammadiyyah. Jika ada suara minoriti yang menghukumnya sesat, maka ia hanya pandangan yang syadz yang tidak boleh diterima pakai sama sekali. Ingatlah bahawa umat Nabi SAW tidak berhimpun di atas kesesatan.
6) Majlis JawatanKuasa Fatwa Kebangsaan telah bersidang sebanyak 7X berkaitan pelaksanaan Latihan Kepimpinan ESQ 165. Saya kira persidangan ini sudah matang dan sempurna. Dan tidak lagi berhajat kepada sebarang hujjah untuk mengkontradiksi keputusan yang dikeluarkan. Oleh itu, saya menyeru semua pihak agar bertenang dan mencari penyelesaian terbaik untuk mengatasi isu ini. Wa syukran.

No comments:

Visit Bil.