Sunday, December 2, 2007

AJARAN SESAT DAN BAHAYANYA TERHADAP AGAMA DAN NEGARA


AJARAN SESAT DAN BAHAYANYA TERHADAP AGAMA & NEGARA

OLEH: HJ ZAMIHAN HJ MAT ZIN
PEN PENGARAH ILIM,BANGI.

http://www.al-ghari.blogspot.com/

INTISARI :
1- PENDAHULUAN
2- DEFINISI
3- CIRI-CIRI AJARAN SESAT
4- SEBAB-SEBAB KEMUNCULAN
5- CONTOH AJARAN SESAT
6- BAHAYA TERHADAP AGAMA
7- ANCAMAN TERHADAP NEGARA
8- LANGKAH MEMBANTERAS
9- PENUTUP.

1- PENDAHULUAN
Umat islam terdedah kepada pelbagai ancaman yang boleh merosakkan pegangan, fahaman dan sikap keperibadian muslim.
Ancaman tersebut terbahagi dua :
Ancaman Dalaman
Ancaman Luaran.Ajaran sesat muncul dari kombinasi kedua-dua ancaman di atas.

2. DEFINISI
Ajaran sesat ialah ajaran atau fahaman yang menyimpang dari landasan sumber perundangan Islam.
Sumber perundangan Islam :
Al-Qur’an
Al-Sunnah
Ijmak
Qiyas
Masalih Mursalah
Istihsan
dan Uruf.
Penyelewengan tersebut merangkumi Aqidah, syariah dan akhlak.

3. CIRI-CIRI AJARAN SESAT
Menolak penghujahan Al-Qur’an dan al-Hadis.
Tidak menggunakan tafsiran Al-Qur’an dan al-Hadis secara benar.
Bersepakat di atas dasar kepalsuan dan kepentingan.
Menyelitkan unsur-unsur tarekat.

CIRI AJARAN SESAT...
Berhubungan dengan kuasa jin, syaitan dan Iblis.
Ta’asub kepada ketua atau pemimpin.
Sembrono dlm pengambilan hukum dan fatwa.
Bersifat tertutup dan bergerak secara rahsia
Mengambil shortcut terhadap perintah Allah dan RasulNya.
Wujudnya Hidden agenda.

4- SEBAB KEMUNCULAN :
1- Kejahilan ilmu agama.
2- Kelemahan Ulamak.
3- Kegagalan pemerintah.
4- Ketandusan spiritual.
5- Mudah terpengaruh.
6- Mengambil jalan mudah.
7- Persembahan menarik.
8- Ingin Mencuba.
9- Jaringan yang kuat.
10- Tidak prihatin.

5.CONTOH KUMPULAN AJARAN SESAT :
1
-FAHAMAN BLACK METAL :
a- Menghina kewujudan Tuhan semua agama.
b- Pemujaan syaitan dalam muzik dan lagu.
c- Menggunakan simbol-simbol syaitan.
d- Aktiviti dijalankan secara rahsia.
e- Mengoyak dan membakar Al-Qur’an.
f- Fanatik kepada ketua.
g- Menjalankan upacara seks bebas.

2- JANGAN IKUT TUHAN (JIT) :
a- Tiada pegangan agama.
b- Mengamalkan Pemujaan Syaitan.
c- Mempunyai upacara ritual tersendiri.
d- Mengoyak dan membakar Al-Qur’an.
e- Bersifat Fanatik.
f- Tidak suka bergaul dengan masyarakat.
g- Bergerak secara rahsia.

3 - AJARAN AYAH PIN@HASAN ANAK RIMAU
a-Tiada guru dan kitab agama muktabar.
b-Fanatik terhadap guru dan ajaran.
c-Mengaku sebagai Tuhan.
d-Mendakwa sbg utusan Para Nabi dan Dewa2.
e-Mendakwa tidak perlu bersolat.
f- Mendakwa Al-Qur’an sebagai merepek.
g-Hari Kiamat tidak wujud.
h-Mendakwa menguasai Kerajaan Langit.
i- Mendakwa bersetubuh dgn guru menghapus dosa.

4 - AJARAN ANTI HADIS :
a- Hanya menggunakan Al-Qur’an sahaja.
b- Menolak penghujahan Al-Hadis.
c- Tafsiran berdasarkan logik akal.
d- Ta’asub kepada sesuatu pandangan.
e- Tidak menerima pandangan orang lain.

5 - GOLONGAN AL-WAHABIYYAH :
a-Fanatik terhadap pandangan Ibn Taimiyyah dan Muhammad Abd Wahhab (FAHAMAN TAKSUB BEGITU DALAM SEOLAH-OLAH IBN TAIMIYYAH DAN MUHAMMAD ABD WAHHAB ITU NABI)
b-Cenderung kpd fahaman Tajsim & Tasybih.
c-Gagal memahami konsep bid’ah.
d-Fahaman bersifat ekstrem dan radikal.
e-Mudah mengeluarkan hukum dan fatwa (FATWA SESAT BERCANGGAH DENGAN IJMAK).
f- Tidak menghormati perselisihan pendapat.
g-menolak simbolik di dalam al-quran. ( Majaz).
h-mengkafirkan umat islam(sehingga ramai yang taksub dengan aliran wahhabi menghalalkan darah orang muslimin)

6 - GOLONGAN MUKTAZILAH :
a-Menafikan setengah dari sifat Allah.
b-Menganggap Al-Qur’an itu makhluk.
c-Mendahului dalil Aqal daripada dalil Naqal.
d-Melakukan dosa besar masuk neraka.

7 - AJARAN AL-ARQAM :
a-Mendakwa bertemu Nabi SAW secara jaga.
b-Mengamalkan Aurad al-Muhammadiyyah.
c-Mengaku sbg pemuda Bani Tamim.
d-Menyemai fahaman radikal.
e-Bersifat fanatik.
f-Hanya dalam kelompok mereka.
g-Sukar menerima pandangan orang lain.

8 - GOLONGAN SYIAH :
a-Fanatik kpd Sayyidina Ali KWH dan keturunannya.
b-Menganggap Al-Qur’an kini tidak sempurna.
c-Melakukan ibadah secara tahkiyyah (pura-pura)
d-Mengamalkan Nikah Mut’ah (kontrak).
e-Solat dengan menggunakan tanah dari Karbala’
f-Menanti kemunculan Imam Mahdi.
g-Terbahagi kepada beberapa puak.

9- AJARAN-AJARAN YANG LAIN :
a-AJARAN BAHTERA NABI NOH.
b-AJARAN TAREKAT IBRAHIM BONJOL.
c-AJARAN AHMAD NAKHODA.
d-AJARAN AHMAD LAKSAMANA.
e-AJARAN HJ KAHAR .
f-AJARAN BAHAI.
g-AJARAN QADYANI DLL.

6 – BAHAYA TERHADAP AGAMA :
1- Gejala murtad berleluasa.
2- Mengancam nyawa, aqal, maruah
dan harta benda.
3- Agama difitnah sebagai ‘ganas’.
4- Timbul salah faham terhadap agama.
5- Menghakis ketulinan agama.
6- Menodai kesucian agama.

7- BAHAYA TERHADAP NEGARA :
1- Mengancam keselamatan Negara.
2- Menggugat perpaduan masyarakat.
3- Mengganggu kestabilan politik.
4- Menimbulkan kekacauan.
5- Mengorbankan nyawa.
6- Merosakkan harta benda.
7- Merencat proses pembangunan.

8. LANGKAH2 MEMBANTERAS :
Menyemarak budaya ilmu agama.
Ulamak memainkan peranan serius.
Merancakkan dakwah secara sepadu.
Menguatkuasakan undang-undang.
Pendedahan secara berterusan.
Menyemai kekuatan spiritual.

9-PENUTUP :
1- Berpegang teguh dengan ajaran agama.
2- Hindarkan diri dari ajaran sesat.
3- Tingkatkan kefahaman dan kesedaran
tentang bahaya ajaran sesat.
4- Merujuk kepada alim-ulamak muktabar.
5- Memperkasakan kerohanian.

DARI PENANG KE PERLIS SEKIAN TERIMA KASIH
AL-GHARI http://www.al-ghari.blogspot.com/

No comments:

Visit Bil.