Monday, June 21, 2010

Yusuf Qardawi&Mufti Mesir Hentam Wahhabi Sokong Al-Asya'irah

Dalam rakaman (1) Dr Yusuf Qardawi menyatakan bahawa Al-Asya'rah adalah umat Islam dan SELURUH yang mendakwa sebagai Islam maka dia Al-Asya'irah, di seluruh pusat pengajian Islam adalah Al-Asyairah Ahli Sunnah Wal Jama'ah, manakala Wahhabi Salafiyyah merupakan ajaran yang bilangan pengikutnya amat kecil sahaja (shaz:terpesong).Dalam rakaman (2) Mufti Mesir Dr. Syeikh Ali Jum'ah menyatakan bahawa aqidah Al-Asya'irah adalah sama dengan akidah para sahabat Nabi dan beliau menyatakan bahawa ayat 5 surah Thoha mengenai ISTAWA itu bermakna Istaula iaitu menguasai. Wahhabi menghukum kafir kedua-dua tokoh ini kerana memuji Al-Asya'irah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

No comments:

Visit Bil.