Monday, August 25, 2008

ULAMAK TEMPELAK MUFTI PERLIS


Ulamak terkenal, Dr. Haron Din mempersoal mengapa penuduh pula yang bersumpah dalam Isu liwat yang membabitkan Penasihat KeADILan, Dato' Seri Anwar Ibrahim dengan bekas pembantunya, Saiful Bukhari Azlan. sumpah Saiful merupakan suatu keganjilan.

Demikian menurut Timbalan Mursyidul Am PAS, Dato' Dr Haron Din kepada Harakahdaily hari ini di Muktamar Tahunan PAS kali ke-54. "Apa yang berlaku dalam konteks Saiful Bukhari bersumpah memperlihatkan keganjilan, bilamana sepatutnya yang bersumpah adalah pihak yang kena tuduh, tetapi apa yang berlaku adalah pihak yang menuduh," katanya. Bahkan tambahnya, pihak yang kena tuduh (Anwar) pula sedang menunggu perbicaraan.


Bekas pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia itu juga bertambah hairan apabila Saiful bersungguh-sungguh meminta Allah melaknat dirinya beserta keluarganya dalam sumpah tersebut. "Mendengar Saiful melibatkan memohon kepada Allah melaknatinya beserta keluarga dan keturunannya tanpa menyebutkan berapa lama seolah-olah sampai ke hari kiamat, mana ada sumpah yang meminta Allah melaknati keturunan?"


Beliau berkata:"Tidak sepatutnya keturunan yang akan mewarisi kita dilaknati Allah bersama atas permintaan kita sedangkan mereka (keluarga) tidak melakukan kesalahan," ujarnya. Beliau turut mempertikaikan dalang di sebalik majlis angkat sumpah semalam oleh Saiful. "Saya tidak nampak ini suatu cara yang sebenarnya berlaku dalam hukum syarak. Selanjutnya:http://www.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&id=16462&Itemid=1
KESAN CADANGAN MUFTI PERLIS :
1) Masyarakat bertambah keliru.. Siapa sebenarnya yang bersalah?Selesaikah masalah dengan mubahalah mengikut tafsiran Dr asri?
2) Sumpah-menyumpah berlaku secara meluas melibatkan TPM dan mantan MB Perak.
3) Majlis Fatwa terpaksa bersidang di Teganu melibatkan kecelaruan sumpah.

5 comments:

HR said...

Sunday, July 13, 2008
PANDANGAN RASMI JAKIM TENTANG ISU WAHHABIYYAH - Caw. Aqidah, Bah. Penyelidikan JAKIM


Isu Wahhabiyyah atau nama lainnya seperti Ittiba’ al-Sunnah, Kaum Muda atau Salafiyyah telah dibincangkan beberapa kali di peringkat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan Mesyuarat Panel Kajian Aqidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Pada asasnya kerajaan menolak kehadiran fahaman Wahhabiyyah atas dasar ia boleh menimbulkan kekecohan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Ia sepertimana yang telah diputuskan di dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan iaitu pada kali ke-12 (1985), kali ke-14 (1985), kali ke-16 (1986), kali ke-40 (1996), kali ke-42 (1997) dan kali ke-44 (1998). Ia juga dibincangkan berkali-kali di dalam mesyuarat Panel Kajian Aqidah JAKIM pada kali ke-14 tahun 2000, kali ke-20 tahun 2002 dan kali ke-23 tahun 2003. Kesemua keputusan perbincangan adalah menjurus kepada menyekat penularan fahaman Wahhabiyyah atas alasan isu-isu khilafiyyah fiqhiyyah yang dibangkitkan boleh menggugat perpaduan umat Islam di Malaysia.

Bagaimanapun keputusan tidak mengatakan bahawa Wahhabiyyah merupakan ajaran sesat malah Wahhabiyyah masih dianggap sebagai Ahli Sunnah Wal-Jamaah.

Perbincangan Fatwa

Kertas konsep dan kedudukan mazhab Ahli Sunnah Wal-Jamaah dalam pentadbiran Islam di Malaysia telah dibentangkan sebanyak tiga kali oleh S.S. Mufti Perlis (Dato’ Alim Panglima Mat Jahya Hussin) iaitu pada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-40 (1996), kali ke-42 (1997) dan kali ke-44 (1998). Antara hujjah-hujjah yang dikemukakan oleh beliau berhubung pengamalan Ahli Sunnah di negeri Perlis adalah seperti berikut:-

a) Di negeri Perlis, Perlembagaan Negeri, undang-undang Pentadbiran Negeri, agama Islam negeri serta mazhab yang dianuti oleh Ketua beragama Negeri dan Ahli Majlis Agama Islam Negeri, adalah mengikut mazhab Ahli Sunnah Wal-Jamaah iaitu sama ada mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi’i. Apa yang jelas hanya negeri Perlis yang tidak terikat dengan salah satu daripada mazhab tersebut. Dari segi aqidah pula tidak dinafikan lagi bahawa ia di bawah aliran mazhab Ahli Sunnah Wal-Jamaah pimpinan Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi sebagaimana negeri lain juga di Malaysia.
b) Mengikut keputusan fatwa negeri Perlis, asas pegangan ialah; al-Qur’an, Hadith Sahih, ijma’ Sahabah, fatwa Sahabah, Hadith Mursal dan Hadith Daif,qiyas ketika darurat, al-masalih al-mursalah, sadd al-zara’i’, istihsan, ‘uruf dan al-qawa’id al-fiqhiyah.

Berdasarkan apa yang dibentangkan oleh S.S. Mufti Perlis, muzakarah telah bersetuju untuk menerima kertas tersebut tetapi dengan beberapa keputusan dan ulasan seperti berikut:-

a) JFK bersetuju supaya dikaji semula definisi hukum syara’ yang mengecualikan Perlis daripada mazhab yang mu’tabar.

b) Mana-mana golongan yang mengisytiharkan diri mereka tidak bermazhab dan menganggap bahawa dialah orang yang lebih baik di samping mencerca dan menghina golongan yang bermazhab, sedangkan mereka ini berada di dalam kelompok yang sama, maka pendekatan dengan cara perbincangan adalah lebih baik supaya tidak timbul perpecahan di kalangan umat Islam sendiri.

c) Golongan yang tidak bermazhab atau Wahhabi adalah sama sahaja kerana mereka begitu aktif bergerak untuk menyebarkan fahaman mereka.

Kesimpulannya, fahaman Ahli Sunnah Wal-Jamaah di Perlis dari segi aqidah adalah sama seperti di negeri-negeri lain walaupun berbeza manhaj. Apa yang berbeza hanyalah fahaman mereka terhadap tradisi bermazhab yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Selain daripada itu kertas konsep Ahli Sunnah Wal-Jamaah yang dibentangkan oleh S.S. Mufti Perlis diterima oleh ahli JFK dengan beberapa pindaan dan pembetulan.

Keputusan Panel Kajian Aqidah Terdahulu Berkenaan Ibnu Taimiyyah dan Wahhabiyyah

Mesyuarat Panel Kajian Aqidah kali ke-14 pada 21 Mac 2000 mengambil keputusan bahawa;

*
Aqidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab tidak bersalahan dengan aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah tetapi pengikut Wahhabi membesarkan perkara bid’ah dan khilafiah.

*
Golongan Wahhabi di Malaysia tidak mahu menerima pendapat golongan yang selain dari mereka dan mereka tidak menerima pembahagian bid’ah kepada Bid’ah Hasanah dan Bid’ah Dhalalah.

*
Hendaklah dibuat pemantauan kepada guru-guru yang berfahaman Wahhabi dan guru-guru ini hendaklah dipanggil dan dijelaskan kedudukan mazhab di Malaysia.


Mesyuarat Panel Kajian Aqidah kali ke-20 bertarikh 29 April 2002, setelah membincangkan kerta kerja bertajuk “Pendekatan Antara Ahli Sunnah Dan Wahhabi” memutuskan bahawa sumber utama bagi kedua-dua aliran pemikiran ini adalah sama iaitu al-Quran dan al-Hadith serta meletakkan naqli mendahului akal.

Mesyuarat Panel Kajian Aqidah kali ke-23 bertarikh 13 Mac 2003, kertas kerja bertajuk “Ibn Taimiyyah” telah dibentangkan. Mesyuarat memutuskan bahawa Ibn Taimiyyah dan Wahhabiyyah adalah dari golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Mesyuarat juga memutuskan karangan Haji Said Haji Ibrahim dalam bukunya Perbandingan Aqidah Dan Fahaman Umat Islam dan K.H. Siradjuddin Abbas dalam bukunya Iktikad Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang menyentuh tentang kesalahan aqidah Ibn Taimiyyah mengandungi fakta yang salah dan boleh menyebabkan orang menuduh Ibn Taimiyyah adalah kafir.

Justeru mesyuarat mencadangkan usaha menyatukan pandangan di antara Ahli Sunnah dan Ibn Taimiyyah dan seterusnya mengeluarkan satu garis panduan yang menerangkan tentang konsep yang mesti dipegang oleh masyarakat agar tidak berlakunya tuduh menuduh antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Pandangan Prof. Dato’ Dr. Abdul Shukor Husin merangkap Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

Prof. Dato’ Dr. Abdul Shukor Husin di dalam kertas kerja beliau berjudul ‘Ahli Sunnah Wal-jamaah, Pemahaman Semula’ menyebut:

“Berdasarkan pegangan dan penghayatan masyarakat Islam Malaysia, budaya ilmu dan pengajian serta kekuatan undang-undang penguatkuasaan yang tersurat dan tersirat, ternyata meluas dan kukuhnya pengaruh aliran Ahli Sunah khususnya Asyairah dan Maturidiah dalam masyarakat Islam di Malaysia. Tidak keterlaluan jika kita rumuskan bahawa masyarakat Islam Malaysia khususnya orang awam dalam aspek akidah, fahaman aliran Asyairah adalah sinonim dengan Ahli Sunah. Sementara aliran lain seperti Salaf - Ibnu Taimiah dan Wahabiah tidak begitu dikenali atau tidak dianggap sebahagian daripada aliran Ahli Sunah. Oleh itu apabila aliran ini dibincang dan diketengahkan ke dalam masyarakat walaupun untuk tujuan ilmiah, masyarakat Islam terasa ganjil dan resah kerana terdapat kelainan dengan apa yang mereka fahami dan hayati”.

“Fahaman dan pegangan masyarakat Islam kepada aliran Asyairah dan Maturidiah sebagai Ahli Sunah Waljamaah adalah benar dan secara tidak langsung memberikan sumbangan yang membina kepada kesatuan akidah dan rohani masyarakat Islam. Ini kerana fahaman Asyairah dan Maturidiah pada hakikatnya adalah sebahagian daripada Ahli Sunah Waljamaah tetapi fahaman tradisi ini tidak dapat memberikan kefahaman yang tepat dan menyeluruh tentang Ahli Sunah Waljamaah. Fahaman ini juga tidak mampu merentasi generasi Islam yang berada di abad awal Islam yang dikenali sebagai Ahli Salaf atau generasi sebelum Abu Hasan Asyaari dan Abu Mansur Maturidi. Berdasarkan pegangan dan fahaman tradisi masyarakat Islam maka Ahli Salaf dan generasi berikutnya tidak tergolong dalam Ahli Sunah Waljamaah. Oleh itu pemahaman tradisi ini harus dinilai kembali berasaskan pendekatan yang patut ditonjolkan bagi memahami aliran Ahli Sunah yang sebenar dengan lebih terbuka supaya fahaman yang sangat terbatas dan keresahan rohani serta perbezaan pendapat dapat dikurangkan”.

"Ahli Salaf dari perspektif metodologi ini tidak berakhir pada generasi pertama Islam. Malahan ia berterusan dan diperjuangkan oleh ulama yang ikhlas seperti Imam Malik bin Anas (w. 179H), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241H) dan pengikut-pengikut mereka. Pada awal abad ke-7 Hijrah lahir Imam Ahmad bin Abdul Halim (Ibnu Taimiah) dan Ibnu Qayyim Jawziyyah (w.. 751H). Beliau adalah seorang murid setia kepada Ibnu Taimiah. Kemudian pada abad ke-12 Hijrah lahir pula di Semenanjung Tanah Arab seorang tokoh bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang mengasas aliran Wahabiah. Walaupun kehadiran dan peranan tokoh-tokoh di atas berbeza dari sudut dan situasi persekitaran, namun faktor itu membuatkan mereka sentiasa mendahulukan petunjuk Quran dan Sunnah. Mereka tidak menerima pendekatan lain atau pandangan dari mana-mana sumber sebelum mereka menyelaraskannya dengan Quran dan Sunnah Nabi s.a.w.".

Pandangan Prof. Zakaria Stapa

Prof. Zakaria Stapa dalam satu wawancara dengan Utusan Malaysia berjudul ‘Jangan Berpecah Kerana Perbezaan Fahaman Sunni’ menjawab mengenai kumpulan Wahhabiyyah seperti berikut:-

“Masyarakat perlulah memahami bahawa fahaman Wahabi ini bukanlah ajaran sesat kerana ia juga termasuk dalam kumpulan aliran Ahli Sunah Wal Jamaah. Ia adalah gerakan yang diasaskan oleh Imam Muhammad Abdul Wahab at-Tamimi (1703-1791M) yang lahir di Uyaynah, utara Riyadh, Arab Saudi. Imam Muhammad Abdul Wahab adalah ulama yang berpegang kepada aliran Hanabilah (Hanbali) yang diasaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pegangan tauhidnya pula berasaskan fikrah Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang juga bermazhab Hanbali. Dalam aspek akhlak dan tasawuf pula aliran Hanabilah banyak berpegang kepada pandangan Imam al-Harawi al-Ansari dan Sheikh ‘Abd al-Qadir al-Jaylani. Secara umumnya, Imam Muhammad Abdul Wahab muncul ketika pengaruh mazhab Hanbali merosot dan umat Islam pada masa itu banyak melakukan pencemaran akidah dan penyelewengan amalan keislaman seperti percaya kepada khurafat dan melakukan amalan bidaah. Sehubungan itu, beliau melancarkan gerakan reformasi dan pembaharuan di semenanjung Arab untuk membersih dan mengembalikan umat Islam kepada ajaran sebenar al-Quran dan hadis. Jadi, dari aspek sejarahnya mereka ini terpaksa mengambil pendekatan yang agak keras dalam usaha mencapai matlamat pembersihan akidah dan amalan keislaman tersebut”.

Keputusan Dar al-Ifta’ Mesir

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah (Jabatan Fatwa Mesir) : Dalam keputusannya bernombor 375292 menyebut, Wahhabiyyah masih lagi termasuk di dalam Ahli Sunnah Wal-Jamaah walaupun mereka berpegang dengan manhaj yang rigid pada sesetengah perkara, maka tidak harus mengkafirkan atau menghukum mereka terkeluar daripada agama.

KESIMPULAN

Dasar kerajaan adalah jelas, Wahhabiyyah ditolak kerana metodologi dakwah mereka yang keras terutama dalam masalah fiqh dan bid’ah tidak sesuai untuk diamalkan di negara ini. Ia dikhuatiri boleh mengundang kegelisahan dan perpecahan umat Islam. Bagaimanapun aqidah Wahhabiyyah masih dianggap sebagai Ahli Sunnah Wal-Jamaah dan bukan ajaran sesat.

Sumber,
Cawangan Aqidah
Bahagian Penyelidikan JAKIM
PUTRAJAYA

Ibnu Muslim said...

Ana hairan kenapa ahli ilmuan agama sekarang seronok sangat tunjuk pandai buat fatwa tanpa kajian mendalam? Ulama dulu contohnya Imam Malik sangat teliti sebelum mengeluarkan sesuatu pandangan bukan sahaja takut bersalahan dengan hukum, tapi juga takut boleh membawa lebih keburukan dari kabaikan.Akhir zaman semakin hampir agaknya. Wallahualam.

Ibnu Muslim said...

Apa yang JAKIM buat adalah tepat. Muzakarah & perbincangan menyeluruh mesti dilakukan dulu sebelum sebarang fatwa dikeluarkan. Namun ada setengah golongan yang taksub (Wahabi ghuluw sebagai contoh)yang tak pernah nak kaji hujah dari aliran lain( JIKA ADA YG SILAP FAHAM DENGAN KOMEN ANA SEBELUM INI)

Zamihan Mat Zin AL-GHARI said...

Syukran CUCI, kertas yg dibentang oleh SS Dato Mat Jahya lain dari apa yg terkandung dlm fahaman dan pegangan negeri Perlis. Pembentangan dato Md Jahya bersifat umum. Manakala hakikat tersurat dari Perlis bersifat khusus. Isu bid'ah semuanya sesat.Membid'ahkan (menyesatkan) umat islam negeri lain dgn masalah furuk. Mengangung2kan Muhammad Abd wahhab dgn pelbagai seminar. Menggunakan pendekatan tanpa mazhab (Bentang lain..tersurat lain). Cuci..ana tanya enta..menggunakan instrumen furui'yyah dgn menghukum umat Islam sbg bid'ah sesat tu dari prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah ke? Dalil mana?Kitab mana?

Cuci..Ajaran Wahhabi : Allah dok menetap atas Arasy tu apa? Allah ada mata,telinga,mulut,kaki, jari, lambung,berpindah secara hakikat Dzat tu apa pulak. Inikah manifestasi Ahli Sunnah Wal Jamaah? Untuk bicarakan tentang AKIDAH WAHHABIY ni..ana rasa Panel Kajian tidak didedahkan dgn sumber yg jelas.Sbb tu keputusannya tak jelas.

Gerakan Wahhabiy yang membunuh dan menghalalkan darah umat Islam tu apa pulak?Enta tak teliti sejarah atau lupa sejarah? Bunuh orang tu Sunnah mana satu?


Tgk para (b) yg enta tulis Asas pegangan Akidah Perlis; Kalau kaji betul2 banyak yg boleh dipertikaikan disitu.Perhatikanlah.

Cuba enta baca balik para a) b) n c)..adakah sama dgn kesimpulannya yang enta buat?Tak sama kan?Kenapa berlaku? Sbb kesimpulan tu dari enta yang muyul kpd Wahhabiy.Betul tak?

CUCI..jgn cuba nak alihkan isu.ulamak terdahulu sudah menjelaskan kpd kita Siapa sebenarnya Muhammad Abd Wahhab dgn beratus2 kitab. Bacalah..Kajilah sendiri..Dan tak pyhlah nak dakwa..masalah Wahhabiy ni hanya dtg dari pengikut MAW sahaja.Bagmana enta nak CUCI..enta sendiri kabur dgn sumber ulamak dan fakta sejarah.

Kesimpulannya, Panel Kajian Akidah tidak mendapat sumber yg tepat dan jelas berhubung akidah golongan Wahhabiy yg gemar mengkafirkan tokoh ulamak n umat Islam. Adalah tidak masuk akal jika akidah Wahhabiy secara jelas dgn prinsip tajsim dianggap Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Semua ini dibuat untuk meraikan nEgara Arab Saudi yg berlatarbelakangkan sejarah Wahhabi.Sebelum negara ini belum wujud..para ulamak menggelarkan gerakan mereka dgn khawarij. Tp hari ni..bila Wahhabiy mampu menubuhkan negara n kaya raya..mereka dianggap sbg Ahli Sunnah Wal Jamaah.Sungguh tidak adil. Bagi saya, Selagi sumber terdekat karangan ulamak yg dipercayai masih ada..selagi itulah sumber itu dipegang berbanding keputusan mereka yang bukan ulamak (malah ahli akademik je)tapi diulamakkan.

Kesimpulannya, tak tahu Wahhabiy salah aatau tidak ..sila rujuk kitab2 karangan ulamak yg muktabar sbg panduan.

Zamihan Mat Zin AL-GHARI said...

Syukran CUCI, kertas yg dibentang oleh SS Dato Mat Jahya lain dari apa yg terkandung dlm fahaman dan pegangan negeri Perlis. Pembentangan dato Md Jahya bersifat umum. Manakala hakikat tersurat dari Perlis bersifat khusus. Isu bid'ah semuanya sesat.Membid'ahkan (menyesatkan) umat islam negeri lain dgn masalah furuk. Mengangung2kan Muhammad Abd wahhab dgn pelbagai seminar. Menggunakan pendekatan tanpa mazhab (Bentang lain..tersurat lain). Cuci..ana tanya enta..menggunakan instrumen furui'yyah dgn menghukum umat Islam sbg bid'ah sesat tu dari prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah ke? Dalil mana?Kitab mana?

Cuci..Ajaran Wahhabi : Allah dok menetap atas Arasy tu apa? Allah ada mata,telinga,mulut,kaki, jari, lambung,berpindah secara hakikat Dzat tu apa pulak. Inikah manifestasi Ahli Sunnah Wal Jamaah? Untuk bicarakan tentang AKIDAH WAHHABIY ni..ana rasa Panel Kajian tidak didedahkan dgn sumber yg jelas.Sbb tu keputusannya tak jelas.

Gerakan Wahhabiy yang membunuh dan menghalalkan darah umat Islam tu apa pulak?Enta tak teliti sejarah atau lupa sejarah? Bunuh orang tu Sunnah mana satu?


Tgk para (b) yg enta tulis Asas pegangan Akidah Perlis; Kalau kaji betul2 banyak yg boleh dipertikaikan disitu.Perhatikanlah.

Cuba enta baca balik para a) b) n c)..adakah sama dgn kesimpulannya yang enta buat?Tak sama kan?Kenapa berlaku? Sbb kesimpulan tu dari enta yang muyul kpd Wahhabiy.Betul tak?

CUCI..jgn cuba nak alihkan isu.ulamak terdahulu sudah menjelaskan kpd kita Siapa sebenarnya Muhammad Abd Wahhab dgn beratus2 kitab. Bacalah..Kajilah sendiri..Dan tak pyhlah nak dakwa..masalah Wahhabiy ni hanya dtg dari pengikut MAW sahaja.Bagmana enta nak CUCI..enta sendiri kabur dgn sumber ulamak dan fakta sejarah.

Kesimpulannya, Panel Kajian Akidah tidak mendapat sumber yg tepat dan jelas berhubung akidah golongan Wahhabiy yg gemar mengkafirkan tokoh ulamak n umat Islam. Adalah tidak masuk akal jika akidah Wahhabiy secara jelas dgn prinsip tajsim dianggap Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Semua ini dibuat untuk meraikan nEgara Arab Saudi yg berlatarbelakangkan sejarah Wahhabi.Sebelum negara ini belum wujud..para ulamak menggelarkan gerakan mereka dgn khawarij. Tp hari ni..bila Wahhabiy mampu menubuhkan negara n kaya raya..mereka dianggap sbg Ahli Sunnah Wal Jamaah.Sungguh tidak adil. Bagi saya, Selagi sumber terdekat karangan ulamak yg dipercayai masih ada..selagi itulah sumber itu dipegang berbanding keputusan mereka yang bukan ulamak (malah ahli akademik je)tapi diulamakkan.

Kesimpulannya, tak tahu Wahhabiy salah aatau tidak ..sila rujuk kitab2 karangan ulamak yg muktabar sbg panduan.

Visit Bil.